Skredkurs for topptur og Randonee - OnlineKursarrangør: Skredkompetanse.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer deg, tilgang til kurs 24/7/365
Varighet: 4 - 5 timer
Pris: 699

Vi tilbyr skredkurs for topptur og Randonee. Skredkompetanse.no er et initiativ for å tilgjengeliggjøre grunnleggende kunnskap om snøskred digitalt, hvor pensum er gjennomgått i samarbeid med NVE/ varsom.no, Norges ledende nasjonale aktør på fagområdet.

Innhold:
Kursene er bygd opp av flere temaer og alle starter med en gjennomgang av teori. Her er det benyttet en kombinasjon av tekst, bilder og film. Hvert tema har så en rekke øvingsoppgaver kursdeltakeren kan gå gjennom for å teste sin kunnskap. Dette er ment for øving. På slutten av kurset er det en passeringstest en må bestå for å gå kursbevis.

Vi tror kombinasjonen teoretisk gjennomgang og praktisk øving i flere omganger er den beste måten å lære på. Av den grunn har du som kursdeltaker tilgang til kurset gjennom hele skisesongen og kan repetere de ulike leksjonen så mange ganger du vil. Bruk gjerne kursene som forberedelser til tur eller kurs og som repetisjon når du kommer hjem igjen; da er sjansen stor for at du lærer mer!

Mål for skredkompetanse.no:
Hovedmålet er å være med på å redusere antall skredulykker.
Dette ønsker skredkompetanse.no å være med å bidra til ved å:

• Tilby kurs der deltakere får testet egen forståelse gjennom øvingsoppgaver og en avsluttende passeringstest.
• Gi tilgang til kurs 24/7/365, både for kursgjennomføring og repetisjon.
• Være en pådriver til at flere tar praktisk kurs med instruktør.
• Etablere en kultur for at alle som ferdes i skredfarlig terreng bør inneha grunnleggende kunnskap.
• Samarbeide med sentrale aktører innen snøs

Målgruppe:
For deg som velger å ferdes i skredutsatt terreng og som trenger grunnkunnskap i vurderinger som er viktige å gjøre.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
“Dette kurset treffer målgruppen hos oss veldig godt. Kurset er bygd opp på en god pedagogisk måte, med klare læringsmål og et variert innhold. Det er og en stor styrke med øvingsoppgaver etter hver leksjon. På den måten kan eleven selv få teste kunnskapen sin underveis og se hva de må lese mer på. Med passeringstesten til slutt kan jeg som lærer bruke den som dokumentasjon i min vurdering av eleven i faget. Anbefales!”
-Roger Os, Lærer VGS

"Jeg ble veldig positivt overrasket over kurset. Hver del starter med tydelige kompetansemål, og alt formidles på en lettfattelig og klar måte. Viktige begreper repeteres i de ulike delene av kurset. Videosnuttene er tydelige i budskapet sitt, og det som formidles illustreres på en fin måte. Øvingsoppgavene gir deg repetisjon og fungerer godt som oppsummering."
-Marthe Lunde, Skikjører og toppturentusiast