Skatterett 1 + 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 21.200

Vi tilbyr kurs i skatterett 1 + 2 som nettkurs. Kurset deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.

Beskrivelse:
Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver. Du vil være i stand til å forstå sammenhengen mellom fagområdene skatterett og regnskap. Du får en oversikt over hvem som er avgiftspliktige, og hva som blir rammet av avgiftsplikten. Du får kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.

Videre går kuret inn på skattesystemet og dets virkemåte, herunder om regelverkets oppbygging, fastsettelse og inndrivelse av skatter og avgifter, samt om forholdet mellom inntektsår og ligningsår. Det samme gjelder skatters og avgifters betydning for finansiering av offentlig virksomhet, og konsekvensene for personers og selskapers økonomiske disposisjoner.

Skatterett 1 + 2 består av følgende tema:
• Reglene om skatteplikt, skattesubjekter og skattested
• Reglene om skattlegging av formue med hovedvekt på avgrensning av begrepene bruttoformue og gjeld.
• Reglene om skattlegging av inntekt med hovedvekt på periodiseringsregler, skattepliktige fordeler, fradragsberettigede utgifter og fradrag i skatt.
• Reglene om bedriftsbeskatning
• Forholdet mellom skattereglene og regnskapsreglene innenfor bedriftsbeskatningen
• Reglene om merverdiavgift og de viktigste forskriftene til denne loven.

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du skal kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen - varighet 5 timer