Sikker bruk av kjemikalier K082 - norsk / engelsk - nettkursKursarrangør: Tag Bygg AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 35 minutter
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr Sikkerhetskurs i bruk av kjemikalier. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier.

Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.

Innhold:
• Krav til merking av kjemikalier
• Miljø og avfall
• Hva betyr de ulike merkingene?
• Regelverk
• R og S setninger
• Risikostyring
• Om-emballering og merking
• Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
• Helsefare og skader
• Verneutstyr
• Langtidseffekter

Målgruppe:
Alle som bruker og håndterer kjemikalier

Språk:
• Norsk
• Engelsk

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Vi er meget fornøyd

Bendler Bygg AS bruker Tag Bydd AS ved Tadeusz Grabowski som vår rådgiver og kontrollør ved oppføring Haki stillas over fem meter. Vi har også brukt ham som instruktør når vi har kurset våre ansatte i montering av stillas opp til 9 meter. Bendler Bygg AS er meget fornøyd med Tag Bygg AS. Grabowski er dyktig, nøyaktig og har fokus på sikkerhet. Vi er trygge på at vi oppfyller myndighetskravene til stillasmontering når vi bruker Tag Bygg AS.
- David Bendler - Daglig Leder, Bendler Bygg AS

Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige
Mitt firma har gjennomført flere kurs hos TAG BYGG AS og erfaringene har kun vært gode. Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige kursholdere, som kan anbefales.
- Øyvind Jansen - Øyvind Jansen AS

Vil fortsette å bruke Tagg Bygg AS
Vi har benyttet Tagg Bygg AS til å kurse våre ansatte tidligere, og vi anser Tag Bygg AS v/ Tadeusz Grabowski som en ryddig og profesjonell aktør som tilfredsstiller våre behov. Steen Lund AS og Ditt Mannskap AS vil fortsette bruke Tagg bygg AS ved senere anledninger da vi er godt fornøyd med produktet de leverer.
- Slawomir Sordyl - Avdelings leder, Steen Lund AS

Er veldig fornøyd!
Jeg trengte lift kurs til malere og det hastet! TAG BYGG AS ordnet dette raskt og effektivt for mer, er veldig fornøyd :)
- Petter Nygaard- Avdelingsleder, Stor Oslo A-Personell

Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige
Mitt firma har gjennomført flere kurs hos TAG BYGG AS og erfaringene har kun vært gode. Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige kursholdere, som kan anbefales.
- Øyvind Jansen - Øyvind Jansen AS