SangKursarrangør: Kulturskolen i Porsgrunn
Sted: Telemark, Porsgrunn / Brevik
Telemark
Kursadresse: Skolegata 7, 3916 Porsgrunn (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Kulturskolen tilbyr sangopplæring fra 8 - års alderen.

Organisering
Elever i 4. - 5. klasse synger i gruppe på ca 6 elever i 40 minutter per uke
Elever i 6. klasse synger i gruppe på ca 3 elever i 40 minutter per uke
Elever f.o.m. 7. klasse og oppover får tilbud om soloundervisning i 20 minutter per uke. Opplæringen gis da innenfor både klassisk sangundervisning og moderne sangundervisning /mikrofonteknikk..

Fra ungdomsskolealder gis opplæringen in­dividuelt og i små grupper. Opplæringen gis da innenfor både klassisk sangundervisning og moderne sangundervisning /mikrofonteknikk.

Innhold:
Grunnleggende vokalteknikk, innledning til flerstemt sang, solosang, mikrofonbruk, litt sceneopptreden, uttrykk (vokalt og kroppslig). Hvert år prøver vi å få til et større opplegg i samarbeid med de andre avdelingene på kulturskolen ( teater, dans, orkester el.l.).

Målgruppe for kurset

Barn fra 8 år og oppover.