Politikk og påvirkning - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i politikk og påvirkning som nettkurs. Kurset gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt. Kurset belyser hvordan saker oppstår og håndteres, hvordan politikk kommuniseres og hvordan denne kommunikasjonen virker.

Beskrivelse:
Du vil få grunnleggende kunnskap om norsk politikk og politisk og demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk blir omhandlet. Du skal få innføring i formelle organer, prosesser og strukturer, men også i de uformelle prosessene frem til beslutninger. Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet er sentralt. Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske prosesser, og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres.

Du vil ved hjelp av kunnskap om det politiske landskapet kunne drøfte ulike saker og prosesser i lys av norske samfunnsforhold. Etter dette kurset skal du være i stand til å utarbeide kommunikasjonsplaner med poengterte politiske analyser og anbefalinger av påvirkningsmuligheter og mulige utfall for ulike saker. Du vil også kunne kombinere systemkunnskap og innsikt i formelle og uformelle strukturer og prosesser med evne til selvstendige analyser av det politiske landskapet, politiske spørsmål og prosesser.

Politikk og påvirkning består av følgende tema:
• Politisk teori
• Offentlighet
• Nasjonalstat
• Parlamentarisme
• Demokrati
• Det norske politiske landskapet
• Forvaltning
• Politiske prosesser

Læringsutbytte:
Du skal få kunnskap om norsk politikk og politisk og demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk blir omhandlet. Videre vil du få en innføring i formelle organer, prosesser og strukturer, men også i de uformelle prosessene fram til beslutning. Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet er sentralt. Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske prosesser og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres. Du skal få innsikt i forholdet mellom PR og politikk, hva som skjer i kulissene og hvordan politiske spørsmål kommuniseres og håndteres.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen - varighet 3 timer