Personbil klasse BKursarrangør: Drive Trafikkskole AS
Sted: Drive Trafikkskole AS
          Hedmark, Hamar
Kursadresse: Kristin Lavransdatters veg 18, 2316 Hamar (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr førerkort personbil klasse B. For å få førerkort til personbil (klasse B) må man være fylt 18 år. Du kan begynne å øvelseskjøre fra du er fylt 16 år, og etter at du har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Opplæringen er delt inn i 4 trinn:
Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs:
• Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres fra man er fylt 15 år
• Kurset gir rett til å øvelseskjøre privat og på trafikkskole
• Førstehjelp og trafikant i mørket er også en del av trinn 1.

Trinn 2 - Kjøreteknikk:
På dette trinnet er det fokus på det tekniske med bilkjøring, hvordan du rent teknisk håndter kjøretøyet. Det stiller ingen krav til noe antall kjøretimer. Hvor mange timer du trenger for å komme på riktig nivå, varierer fra elev til elev. Det er obligatorisk med en Trinnvurdering for å ta stilling til i hvilken grad målet for trinn 2 er nådd.

Trinn 3 - Trafikk:
Her kommer den trafikale delen inn i opplæringen. Samhandling, trafikkregler, miljøvennlig kjøring er store temaer i trinnet. Det stilles ingen krav til noe antall kjøretimer. Hvor mange timer du trenger for å komme på riktig nivå, varierer fra elev til elev.
• Obligatorisk med Sikkerhetskurs på øvingsbane.
• Trinnvurderingstime for å ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring:
Trinn 4 er er den avsluttende opplæringen. Fokus på trinnet er dine handlings og vurderingstendenser, og risikoforståelse på bakgrunnen av dette. Planlegging og gjennomføring av en gitt kjørerute i variert trafikkmiljø er også et tema. Det er obligatorisk med Sikkerhetskurs på vei.

Teoriprøven:
Teoriprøven skal gjennomføres hos statens vegvesen. Den teoretiske delen av opplæringen er lagt som et selvstudie for deg. Vi anbefaler at du kjøper en teoribok, eller bruker www.teoritentamen.no. Teoriprøven kan gjennomføres når 17,5 år. Du må ha søkt om førerkort først.

Priser opplæring:
• Kjøretime klasse B kr 670,-
• Kjøretime 60 min. kr 900,-
• Trinnvurdering trinn 2 kr 670,-
• Trinnvurdering trinn 3 kr 670,-
• Forbikjøring (435 min) kr 2.300,-
• 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3.500,-
• 4.1.3 med 2 elever (360 min) kr 3.200,-

• Leie av bil til førerprøve (90 min) kr 1.800 kr,-
• Lærebok kr 350,-
• TABS GO Undervisning kr 385,-
• Teori forbikjøring kr 330,-
• Sikkerhetskurs på øvingsbane (360 min) kr 4.850,-
• 4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 700,-
• 4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 700,-

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker førerkort personbil klasse B