Online kurs - Introduksjon til Power QueryKursarrangør: Bouvet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.650

Analyserer du store datamengder? Gjør du samme import hver dag/uke/måned? Importerer du data til Excel som ikke alltid har rett format? Har du lurt på hvordan det nye verktøyet for import av data til Excel egentlig fungerer?

Dette kurset gir deg et lite innblikk i hvordan du enkelt kan transformere et datasett slik at det fungerer som du ønsker i Excel.

Kursinnhold

• Import av .csv
• Import av tekstfiler (.txt)
• Import fra internett
• Transformering av data
• Rette opp feil
• Lage beregnede kolonner
• Regelmessig import
• Analyse av store datamengder
Målgruppe
Deg som
• Importerer data til Excel – av og til eller regelmessig
• Henter data fra internett inn i Excel – av og til eller regelmessig
• Ønsker å effektivisere databehandlingen i Excel
• Må rette opp mange feil i importerte data
• Har gode kunnskaper i Excel, men ønsker å lære mer.
Forkunnskaper

• Har kunnskaper tilsvarende «Ta kontroll over regnearket»
• Det er en fordel om du har Microsoft 365 (Office365)

Det er fordelaktig å ha to skjermer - en til å følge kurset og en til å gjøre det kursholder demonstrerer.
Kurset gjennomføres i sanntid med nettundervisning via Teams. Det blir mulighet for å stille spørsmål, ha diskusjoner, demonstrasjoner og øvelser. Du vil motta en invitasjon til Teams fra kursholder.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Grunnkunnskaper i Microsoft Excel