Norsk Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 7990

Kurset norsk for videregående skole (studieforberedende) inngår i generell studiekompetanse. Det er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1211), norsk sidemål (NOR1212) og NOR1213 (norsk muntlig). De fleste privatister skal ta skriftlig eksamen i både hovedmål og sidemål.

Norsk Vg3 inngår i generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende syv emner/studieenheter:

1. Sammensatte tekster, reklame og retorikk
2. Litteratur fra middelalder til og med romantikken (ca 1850)
3. Språkhistorien
4. Litteratur fra 1870 til i dag
5. Fordypningsoppgave
6. Litteratur fra romantikken til i dag
7. Oppsummering og om eksamen

Hver studieenhet består av:

• Kompetansemål for studieenheten
• Tekst om emnet og videoforelesninger
• Bloggoppgaver og arbeidsoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Har du dysleksi eller ikke har karakter i sidemål fra grunnskolen, kan du søke om fritak for sidemål. Det gjøres til fylkeskommunen der du skal ta eksamen. Det må søkes om fritak i god tid før eksamenspåmeldingen.

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
14 uketimer som tilsvarer 393 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper:
Kurset krever alminnelig gode norskkunnskaper. Studenter med både kort botid i Norge og fremmedspråklig bakgrunn vil finne kurset krevende.

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Norsk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Leif Harboe 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Kurset forutsetter ikke at du har kjøpt en spesiell lærebok i faget, men noen vil likevel foretrekke å skaffe seg dette. En enkel og oversiktlig lærebok som vi gjerne anbefaler er Signatur (norsk for påbygg). Den består av en studiebok og en tekstsamling. Signatur er utgitt på Fagbokforlaget.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp til og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.