Naturfag Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6490

Dette nettkurset gir kunnskap innen naturfag på videregående skole og inngår i påbygging til generell studiekompetanse. Kurset er basert på læreplanen i naturfag, og tar for seg alle hovedområdene: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden og Bioteknologi

Naturfag Vg3 inngår i påbygging til generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem hovedområder fra læreplanen:
1 - Forskerspiren
2 - Bærekraftig utvikling
3 - Stråling og radioaktivitet
4 - Energi for fremtiden
5 - Bioteknologi

Hovedområdene belyses i et antall studieenheter som består av:
• Kompetansemål fra læreplanen
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Naturfag – VG3 påbygging til generell studiekompetanse for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Ragnhild Bach, 2013.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.