Matematikk 2P-Y Påbygging - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6590

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen Matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekomptanse ved NooA videregående skole

Matematikk 2P-Y inngår i påbygging til generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem hovedområder/studieenheter:
1 - tall og algebra i praksis
2 - statistikk og sannsyn
3 - funksjoner i praksis
4 - modellering
5 - eksamenstrening

Hver studieenhet består av:
• Kompetansemål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Andre øvingsoppgaver og quizzer
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Matematikk 2P-Y for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Øistein Gjøvik og Hermund A. Torkildsen 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.