MS Visio: Visualisering og dokumentasjonKursarrangør: Glasspaper AS
Sted: Sør-Trøndelag, Trondheim
Sør-Trøndelag
Kursadresse: Strandveien 43, 7042 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 9.990

Etter 2 kursdager kan du bruke Visio PRO i Office 365 for å lage avanserte flytskjema og datamodeller for databaser, samt visualisere forretningslogikk. Du lærer å lage blokkdiagram og dokumentere databaser, websider, nettverk, organisasjonsskjema og objektrelasjoner.

Kursinnhold:
• Visio - gevinster og bruksområder
• Oversikt over nyheter i Visio PRO Office 365
• Visios fundament
• Former og stensiler
• Tegneteknikk
• Linjaler og rutenett
• Lage tegninger og stensiler
• Former
• Teksthåndtering
• Utskrifter
• Koblinger til Office 365
• Organisasjonsskjema
• Dokumentere databaser
• Lage skjema over websider
• Lage nettverksskjema

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot beslutningstagere, webansvarlige, prosjektledere, utviklere, nettverksadministratorer og andre som behøver å visualisere og dokumentere sitt arbeid. På kurset jobber vi med Microsoft Visio Pro i Office 365. Kurset passer også dersom du benytter tidligere versjoner av Visio.

Forkunnskaper:
• Deltagere på kurset bør ha erfaring med Microsoft Office programmer

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj, frukt og kaffe

Vis flere tilsvarende kurs: