Kvalitative og kvantitative metoder - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr kurs i kvalitative og kvantitative metoder som nettkurs. Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.

Beskrivelse:
I dette emnet vil du få en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, og et grunnlag for å kunne forstå og vurdere egne og andres vitenskapelige arbeider. Mer spesifikt gir emnet en innføring i kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative metoder er i stor grad ulike former for beskrivelser av virkeligheten, mens kvantitative metoder oversetter dataene som samles inn til et tallmessig materiale som kan analyseres ved hjelp av statistiske metoder.

Strategier for forskningsdesign, datainnsamling, og analysearbeid vil bli presentert og diskutert innenfor begge metodetypene. I tillegg gir emnet en innføring i ulike etiske og praktiske avveininger en forsker må ta stilling til i sitt arbeid.

Kvalitative- og kvantitative metoder består av følgende emner:
• Kvalitativ metode
• Kvantitativ metode

Læringsutbytte:
Når du er ferdig med dette emnet skal du forstå at kunnskap om metode er nødvendig for å kunne gjennomføre systematiske undersøkelser av virkeligheten og kunne vurdere kvaliteten og gyldighetsområdet av egen og andres forskning. Videre skal du kunne gjøre rede for hovedtrekk ved både kvalitative og kvantitative metoder, forklare grunnleggende begreper slik som validitet, reliabilitet og generalisering, samt skissere forskningsdesign og ha et bevisst forhold til forskningsetiske aspekter.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål, og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Kompendium

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen - varighet 6 timer