Kurs i Elveredning - Teknikker (SFR-T)Kursarrangør: Hode Over Vann
Sted: Hele landet, Vi kommer til deres nærmiljø
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Kurset varer i 20 timer

Vi tilbyr kurs i Elveredning - Teknikker (SFR-T). Kurset har fokus på høyer risiko med innsatts metoder, sikkerhets vurdering og ledelse av slike skadesteder.

Redningsdykkere og andre redningsgrupper bør inne ha dette kurset for å kunne gjøre en sikker og trygg innsatts ved elveredning. Deltagere må ha fullført Operatørkurset eller tilsvarende og kunne svømme 300 meter på under 12 minutter.

Kursinnhold:
• Flom forståelse
• Ledelse ved vannredning
• Arbeid i mørke
• Kontakt redning
• Krysse dypt rennende vann
• Frigjørings øvelser
• Teknikk ved entring fra høyde
• Båt/flåte håndtering
• Redning fra bil i elv
• Redning av dyr
• Helikopter bevisthet
• Plannlegging av innsattsgrupper og trening
• Bruk av redningsdykkere i elv
• Pasient håndtering

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjente instruktører brukes ved opplæring. Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden oppdatert på faget.

I tillegg har han over 32 års erfaring fra vannrdning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet for redningspersonell som skal gjøre en aktiv redningsinnsatts med tau på et skadested i sterk strøm.

Eksamen/sertifisering:
kursbevis etter IRIA sin internasjonale standard.