Kurs i Elveredning - Sikkerhet (SFR-S)Kursarrangør: Hode Over Vann
Sted: Vi kommer til deres nærmiljø
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr kurs i Elveredning - Sikkerhet (SFR-S).

Kurset tar for seg:
• Sikkerhet ved elvekanten
• Faremomenter ved ulykker i elv/flom
• Hydraulik og faremomenter ved elv/flom
• Sikkerhetsutstyr
• Enkle redningsteknikker fra land
• Selvredning og kameratredning

Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjente instruktører brukes ved opplæring. Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden oppdatert på faget.

I tillegg har han over 32 års erfaring fra vannrdning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.

Kurset går over 1 dag og er 40/60 teori/praksis.

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet for dere som har arbeid langs elvebredden eller ved demninger, samt redningspersonell, oppsynsmenn, fiskere og andre som trenger å lære om elvenes mange farer.

Eksamen/sertifisering:
Fulført kurs gir sertifisering etter IRIA standaren.