Kurs i Elveredning - Motorisert båtKursarrangør: Hode Over Vann
Sted: Vi kommer til deres nærmiljø
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Kurset går over en dag og er 30/70 teori/praksis.

Vi tilbyr kurs i Elveredning - Motorisert båt. Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre. Derfor er det veldig viktig at kun godkjente instruktører brukes ved opplæring.

Kurset tar for seg:
• Hydraulik og faremomenter ved flom / strøm.
• Farlige elementer
• Manøvrering i strøm
• Båt og tau teknikker
• Entring av båt
• Snu kantret båt
• Frigjøre fastkilt båt
• Behandling av forulykkede
• Søks teknikker
• Båt typer og utstyr

Vår hovedinstruktør er utdannet gjennom det internasjonale IRIA og holdes hele tiden oppdatert på faget.

I tillegg har han over 32 års erfaring fra vannrdning. Å finne egnede kurssteder i lokale elver er krevende. Elven må være utfordrende, men samtidig trygg, uten skjulte farer. Kun instruktører med lang erfaring på å lese elven kan garantere dere en sikker trening. Vi finner et egnet øvelsested i deres nærmiljø som gir muligheten for sikker trening.

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet for personer som kan tenkes å måtte betjene motoriserte båter i rennende vann. Dette kan være svært aktuelt for brannvesen, rødekors og militæret i flom områder eller i større elver.
Deltagere må ha fullført Operatør kurset eller tilsvarende.

Eksamen/sertifisering:
Fulført kurs gir sertifisering etter IRIA standaren.