Kroppsøving Vg3 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 3990

Kroppsøving Vg3 inngår i påbygging til generell studiekompetanse på NooA videregående skole. Kurset er basert på læreplanen KRO1006 og fokuserer på idrettsaktivitet, friluftsliv, trening og livsstil.

Kroppsøving Vg3 inngår i påbygging til generell studiekompetanse.Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 2 uketimer som tilsvarer 56 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Læremidler som inngår i kursprisen: Kroppsøving VG3 – påbygging til generell studiekompetanse for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: NooA, 2014.

Målgruppe: Kroppsøving Vg3 er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Kroppsøving Vg3 - elektronisk kursbevisTilbakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse: Kroppsøving Vg3 er basert på læreplanen KRO1006 og består av følgende to studieenheter med læringsmål:

1. Idrettsaktivitet og friluftsliv

Mål for studieenheten er at eleven skal kunne:

  • vise kunnskaper og ulike ferdigheter i idrett, dans og andre fysiske aktivitetr gjennom funksjonell deltakelse i aktiviteter, trening og spill

  • vurdere egen kompetanse og hvordan man kan utvikle seg videre i idrett, dans eller andre fysiske aktiviteter

  • drøfte hvordan egen utøvelse av fair play kan påvirke andre i aktiviteter, trening og spill

  • planlegge, gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på


2. Trening og livsstil

Mål for studieenheten er at eleven skal kunne:

  • praktisere og grunngi aktiviteter og trening som er relevant for å fremme egen helse og drøfte mulige uheldige sider ved trening

  • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som bygger på grunnleggende prinsipper for trening, og som er relevant for målene til eleven

  • gjøre greie for sammenhenger mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse

Vis flere tilsvarende kurs: