Inventor Fem+Kursarrangør: Cadcraft
Sted: Vestfold, Holmestrand
Vestfold
Kursadresse: Ringveien 1, 3084 Holmestrand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tilbud ved forespørsel
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Inventor FEM og bevegelsessimulering er et kurs for deg som skal benytte ”Autodesk Inventor Suite for Simulation” eller Autodesk Inventor Professional. Våre erfarne og sertifiserte lærere guider deg gjennom alle begreper og funksjoner i programmet.

Vi veksler mellom gjennomgang og visninger med egne øvelser. Kursets eksakte innhold og utforming tilpasses i størst mulig grad etter deltagernes forkunnskaper og bruksområder.

Målsetting:
At du etter kurset skal kunne gjøre FEM-analyser og bevegelsessimuleringer samt vurdere og benytte resultatet.

Kursinnhold:
Dag 1
• Introduksjon
• Hva gjør en beregningsingeniør?
• Grunnleggende bjelketeori
• Når trenger du å gjøre en Fem-beregning?
• Grunnleggende FEM (Finita Element Metod)
• Finita Element
• Nod
• Elementstivhetsmatris
• Fjæranalogin
• Beregningspunkter (nod/Gausspunkt)
• Finita element modell
• Fra element til komplett stivhetsmatris
• Beregning av forskyvninger og spenninger
• Kan du stole på beregningsresultatet?
• Bjelketeori
• Arbeidsmetodikk
• Fra CAD til en sluttverifiserende beregnin

Dag 2
• Introduksjon av Autodesk, Cadcraft og Autodesk Inventor
• F.E.M-analyse
• Håndtering av krefter og støtte
• Meshnett
• Konvergens
• Analyse av resultat
• Rapporter
• Frekvensanalyse
• Frame generator Analyse m.m
• Bevegelsessimulering
• Håndtering av bevegelsesvilkår (joints)
• Konvertering av constraints
• Eksterne krefter og friksjonsvilkår
• Simulering
• Analyse av resultater i Output Grapher
• Samspillet mellon Bevegelsessimulering och F.E.M.analys m.m

Målgruppe for kurset

Forkunnskap
Gode kunnskaper i Autodesk Inventor.

Kursmateriell

Vi benytter Autodesks sertifiserte kursmateriell.