Internrevisjon iht NS-EN ISO 19011:2018 - onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 10400
Neste kurs: 18.06.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om internrevisjon online. På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Innhold:
Ved å delta på kurset vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Du lærer hvordan du skal planlegge, forberede og gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjonen. Våre kursledere er erfarne revisorer, med erfaring fra både interne og eksterne revisjoner, noe som gir sikker kunnskapsoverføring til deg. Kurset er oppdatert iht. den nye versjonen av ISO 19011:2018, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer. Dette innebærer blant annet at det blir fokus på en risikobasert tilnærming i alle fasene av revisjonsprosessen.

Med utgangspunkt i den anerkjente internasjonale ISO- standarden 19011:2018 lærer du om:
• Kompetansekrav til revisor
• Revisjonsprinsipper
• Revisjonsprosessen
• Revisjonsprogram
• Planlegging av revisjoner
• Gjennomføring av revisjoner med åpningsmøte, intervju og befaring, avslutningsmøte
• Formulering av revisjonsfunn og revisjonskonklusjoner
• Rapportering
• Oppfølging

Hva får du igjen for kurset:
• Du skal kunne lede eller delta i revisjoner av ledelsessystemer
• Forstå revisjonsprosessen
• Kunne anvende revisjonsprinsippene og bidra til en risikobasert tilnærming i alle fasene i revisjonsprosessen
• Kunne utvikle, implementere og forbedre revisjonsprogrammer
• Forstå revisorrollen og revisors oppgaver i alle faser i revisjonen
• Kunne planlegge revisjoner og velge relevante revisjonsmetoder

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike ledelsessystemer, for eksempel:
• ISO 9001 - ledelsessystem for kvalitet
• ISO 14001 - ledelsessystem miljø
• ISO 45001 - ledelsessystem arbeidsmiljø
• HMS internkontroll

Bli undervist av erfarne revisorer, med lang erfaring fra interne revisjoner samt leverandør- og tredjepartsrevisjoner. Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale revisjonsaktiviteter, og utveksle erfaringer med andre. Du får tilgang til hjelpemidler og maler du kan bruke i egen bedrift.

Målgruppe for kurset:
• Du som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjoner
• Du som er ansvarlig for å gjennomføre andrepartsrevisjoner - f.eks. revisjon av leverandører
• Du som vurderer en karriere innen revisjon
• Du som har HMS- og / eller kvalitetsansvar
• Ledere
• Du som har noe kjennskap til revisjoner og ønsker å formalisere kunnskapen og lære mer om gjennomføring av revisjoner.