Internasjonal engelsk - nettkursKursarrangør: Sonans Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 140 timer
Pris: 10.400

Vi tilbyr språkkurs i internasjonal engelsk som nettkurs. Skal du studere i et engelskspråklig land, eller liker å lese nyheter i engelske medier, vil du ha stor nytte av Internasjonal engelsk. Ta faget på nett, når du vil!

Innhold:
Du lærer om språkvarianter av engelsk utenfor den angloamerikanske verden, om engelsk i ulike typer medier og hvordan kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller foregår. Du skal lære å analysere språklige virkemidler i ulike typer tekster. Du skal lære et rikere og mer nyansert ordforråd, og kunne bruke et situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige interkulturelle sammenhenger.

I tillegg gir Internasjonal engelsk innsikt i utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter. Internasjonal engelsk er også krydret med engelskspråklig litteratur og film som er knyttet til det øvrige fagstoffet. Sammen med Samfunnsfaglig engelsk dekker Internasjonal engelsk en fordypning i studiespesialisering innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamen:
Det er 2 eksamener i Internasjonal engelsk - 1 skriftlig og 1 muntlig eksamen

Målgruppe:
Alle som ønsker språkkurs i internasjonal engelsk som nettkurs

Forkunnskaper:
• Du må ha engelsk Vg1 fra før