Internasjonal HRM - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i internasjonal HRM som nettkurs. IHRM gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.

Beskrivelse:
IHRM har blitt stadig viktigere fordi organisasjoner opplever et økt behov for internasjonalisering. Dette emnet gir en innføring i de viktigste forskjellene mellom nasjonal styring og IHRM. Videre tar det opp kulturelle, sosiale og etiske problemer i forbindelse med IHRM. Til sist fokuseres det på sammenhengen mellom bedriftsstrategier og effektiv ledelse av menneskelige ressurser, som i blant kan kreve ulike retningslinjer i forskjellige land.

IHRM består av følgende tema:
• Den globale konteksten for IHRM
• Internasjonale oppdrag og ansettelepraksis
• IHRM i praksis
• Utviklinger i retningslinjer og praksis for IHRM

Læringsmål:
IHRM skal gi deg en grunnleggende forståelse av hvordan du evaluerer strategier for å etablere og opprettholde etiske og sunne arbeidsforhold innenfor internasjonale organisasjoner.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Språk / Language:
• Kurset holdes på engelsk, mens innsendingsoppgavene kan skrives på norsk.
• The course is in English, but assignments and can be written and submitted in Norwegian or English.

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Kompendium

Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen - varighet 4 døgn

Vis flere tilsvarende kurs: