IPv6 sikkerhetskursKursarrangør: nLogic
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: 4.500

«IPv6 The good, the bad and the ugly» (NLT-IPV6-Sikkerhet) er et kurs for deg som vil ha en større forståelse av hvilke sikkerhetsutfordringer IPv6 er ment å løse, men også hvilke nye problemstillinger som dukker opp ved overgang til IPv6.

Innhold:
Det legges stor vekt på lab, der utstyret er en blanding av Cisco og Juniper rutere og Unix maskiner. I lab vil man øve på å sette opp infrastruktur med rutingprotokoller og se på hvilke nye hensyn man må ta for å ivareta sikkerheten.

Målsetning med kurset:
Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å:

• Beskrive forskjeller og likheter fra IPv4
• Beskrive hvilke sikkerhetsutfordringer fra IPv4 som er løst med IPv6
• Beskrive hvilke nye sikkerhetsutfordringer man må være oppmerksomme på
• Forstå hvilke sikkerhetsproblemer som kommer av selve protokollen
• Forstå hvilke sikkerhetsproblemer som skyldes feil eller uklarheter i ulike implementasjoner
• Beskrive ulike løsninger på sikkerhetsutfordringene

Agenda for kurset:
• Del 1: Hovedutfordringer med IPv6
• Del 2: Forskjeller på IPv4 og IPv6
• Del 3: Personvern
• Del 4: Brannmurer og sikkerhetsprodukter
• Del 5: Logger, scripts og andre verktøy
• Del 6: «Best practices»
• Del 7: Andre løsninger

Forhåndskunnskap:
Kursdeltakeren bør ha kjennskap til følgende områder på forhånd:

• God kjennskap til nettverk generelt og noe nettverkssikkerhet
• Grunnleggende IPv6-kjennskap – tilsvarende grunnkurset
• Arbeidserfaring fra drift av nettverk og nettverksbaserte tjenester

nLogic tilbyr også å holde kurs hos kunde, og innhold/lab kan tilpasses kundens behov slik at opplæring i organisasjonene blir mest mulig effektiv. Et kurs med spesialtilpasset innhold kan også holdes i nLogics lokaler med tilgang til lab her. Ta kontakt for et tilbud og sjekk av tilgjengelige tidspunkt.