HøyhastighetsbevisKursarrangør: Norsk Maritimt Kurssenter
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning

NMKS tilbyr kurs for høyhastighetsbevis for å føre motorbåt og/eller vannscooter som kan oppnå 50 kn eller mer.

Krav om høyhastighetsbevis trår i kraft 1.juni 2023. Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter, og/eller vannscooter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må inneha høyhastighetsbevis. Dette er uavhengig om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før og uavhengig av innehavers alder.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt. Det er krav om at du skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres.

Er du:

Født 1.1.1980 eller senere: må du minimum inneha båtførerbevis før høyhastighetsbevis
Født før 1.1.1980: Ikke krav om båtførerbevis, men du må uansett inneha høyhastighetsbevis

Hvilke fartøy omfattes?
Fritidsbåter eller vannscootere som kan oppnå 50 knop eller mer.

Hva består kurset av?
En teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve. Før den praktiske delen kan gjennomføres må den teoretiske delen være gjennomført. Den teoretiske delen av kurset er lik for begge fartøy, mens den praktiske delen skiller mellom båt og vannscooter.

Hva kreves av forkunnskaper?
Høyhastighetskurset inneholder ikke grunnleggende elementer som navigering, lover og regler og sjømannskap, slik du finner i båtførerprøven. For å sikre at kursdeltakernes teoretiske forkunnskaper minst er på nivå med båtførerprøven, stilles det krav om at kursdeltakeren skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før høyhastighetskurset gjennomføres. Det vil ikke stilles krav til gjennomført båtførerprøve for personer født før 1.1.1980. I tillegg forventes det en viss grad av praktisk erfaring på fritidsfartøy før et høyhastighetskurs gjennomføres.