Hestens potensielle bidrag i kroppsorientert psykoterapi - OnlineKursarrangør: Dyrebar Omsorg
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Foredrag
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer deg
Varighet: 30 minutter
Pris: 200

Vi tilbyr foredraget Hestens potensielle bidrag i kroppsorientert psykoterapi. I dette foredraget vil Jeanette reflektere rundt sine erfaringer med hesteassistert kroppsorientert psykoterapi og snakke om hvordan hun konkret har jobbet med noen deltakere.

Innhold:
Vi lever livene våre i kroppen, den er med hele tiden og bærer på vår historie. I mange samtalebaserte psykoterapier blir kroppen levnet liten oppmerksomhet og det kreves en stor grad av verbale, kognitive og reflekterende ferdigheter hos deltakeren. For personer som har vært utsatt for overveldende livshendelser som for eksempel seksuelle overgrep, vold, eller omsorgssvikt gjentatte ganger, kan samtalebasert psykoterapi være utfordrende.

Ved å adressere det man opplever i kroppen, som kroppssansninger, følelser, tanker og impulser knyttet til disse, kan det jobbes med temaer som for eksempel grenser, tilknytning, bevegelse, verdighet og selvregulering. Men for noen kan også dette bli vanskelig å forholde seg til. Det kan være ubehagelig og utrygt å skulle vende blikket innover på seg selv gjennom å sanse sin egen kropp og ut fra det skulle danne mening til sine erfaringer og levd liv.

Det er her vi tenker hesten kan gjøre en forskjell. I møte med hesten kan fokuset på kropp og seg selv fordeles. To kropper møtes, hesten med sitt nonverbale kroppsspråk inviterer til et møte hvor nærvær og tilstedeværelse kan oppleves uten for mange ord i første omgang. Gjennom tilpassede aktiviteter i samhandling med hestene og psykoterapeuten kan deltakeren få mulighet til å jobbe med livstemaer vedkommende har utfordringer med.

Kursholder:
Jeanette Lysell er født i 1963 og har drevet med hest siden 1973. Hun har hestefagbrev og ridelærer trinn 1 fra Starum, Norsk hestefagskole. Hun har en fireårig utdannelse i Bodynamic som er kroppsorientert psykoterapi. Videre har hun traumeterapiutdanning og er sertifisert som terapeut og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning) en utdanning hun har tatt i USA. Hun er også barnevernpedagog. I 2011 bidro hun med et kapittel om bruk av hest i behandling i fagboken ”Psykisk helsearbeid- mer enn medisiner og samtaleterapi. Jeanette jobbet som rideterapeut ved Oslo Universitetssykehus- seksjon avhengighetsbehandling ung på Gaustad sykehus fra 1996 til 2016 og bidro til utviklingen av det hesteassisterte programmet i sykehuset. Jeanette driver Bilitt Gård sammen med sin mann Petter Fargam. Gården tilbyr tiltak innenfor barnevern, har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning og flere kurs innen hest i psykososialt arbeid og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning).

Målgruppe:
For alle som vil lære om hestens potensielle bidrag i kroppsorientert psykoterapi