Helseservicefag (VG2) - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 semester
Pris: 13.900

Vi tilbyr nettstudie i VG2 helseservicefag som er et videregående kurs. Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Generelt om studiet:
Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservice-arbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Kompetanse
Etter gjennomført VG2 helseservicefag, kan du søke opptak på følgende studier:
• VG3 apotekteknikk
• VG3 helsesekretær

Du kan også søke opptak til VG3 tannhelsesekretær, men dette studiet tilbyr OPK foreløpig ikke. Da må du inn i ordinær videregående opplæring for å gjennomføre dette studiet.


Innhold:

Helsefremmende arbeid:
Programfaget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helsen. Immunforsvaret, fordøyelsessystemet og hva kostholdet har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse, hører med. Programfaget omfatter også helse, miljø og trygghet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak.

Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen. Videre dreier det seg om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøving:
Programfaget handler om de elementene som er felles for yrkene innenfor helseservicefaget, og de krav som blir stilt til god yrkesutøvelse. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Det omfatter også relevant regelverk for helsepersonell.

Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet:
Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. 1 semester på full tid, og 2 semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre - det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.


Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig


Kursmateriell:
Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig. Kursavgiften inkluderer ikke lærebøker og eksamensavgift. Bøkene kjøpes av eleven selv, gjennom f.eks. www.haugenbok.no eller www.norli.no. Pensum tilsendes.


Eksamen/sertifisering:
Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
• HES2001 Helsefremmende arbeid
• HES2002 Kommunikasjon og samhandling
• HES2003 Yrkesutøvelse
• HES2004 Tverrfaglig eksamen