Helsesekretær (VG3) - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer deg
Varighet: 1 semester
Pris: 17.900

Vi tilbyr kurs i Helsesekretær (VG3) som nettstudie. Opplæringen skal utvikle evnen til å arbeide selvstendig med administrative oppgaver og assistanse-, laboratorie- og skiftestuearbeid. Videre skal opplæringa legge vekt på service, kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnere.

Opplæringen skal bidra til at helsesekretæren utvikler kompetanse innenfor kvalitetssikring og dokumentasjon og innen arbeid for helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med behovet til pasientene og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen være praksisnær, tverrfaglig og helhetlig. Den skal legge vekt på service, innarbeiding av rutiner og selvstendig arbeid. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt.

Kompetanse:
• Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.


Innhold:

1) Helsefremmende arbeid:
Faget handler om sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Vidare handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamenter. Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet.

2) Kommunikasjon og samhandling:
Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesker med ulike behov.

3) Yrkesutøvelse:
Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.


Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, øvingsoppgaver og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på legekonto eller liknende som har eget labortorie. Dette er spesielt viktig for å lære praktiske rutiner på kontoret og å bruke legekontorets programvare. Det er ikke noe bestemt krav til hvor mye praksis du behøver, men jo mer praksis du klarer å få til, jo bedre er det. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksisplass. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet:
Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. 1 semester på full tid, og 2 semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre - det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.


Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Allmennefag, VG1 helse og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig


Kursmateriell:
Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Benytt www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensumlitteratur tilsendes studentene.


Eksamen/sertifisering:
Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
• HSE3001 Helsefremmende arbeid
• HSE3002 Kommunikasjon og samhandling
• HSE3003 Yrkesutøvelse
• HSE3004 Tverrfaglig eksamen