Helse og oppvekstfag (VG1) - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 9.900

Vi tilbyr kurs i helse og oppvekstfag (VG1) som nettstudie. VG1 helse- og oppvekst er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Etter gjennomført VG1 helse- og oppvekstfag, kan du søke opptak på følgende studier:
• VG2 helseservicefag (som leder videre til helsesekretær og apotektekniker)
• VG2 helsearbeiderfag (tidligere hjelpepleier / omsorgsarbeider)
• VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Helsefremmende arbeid:
Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse:
Programfaget yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet:
Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på full tid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre - det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Ingen spesielle krav - men grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig.

Kursmateriell

Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensum tilsendes.

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
• HSF1001 Helsefremmende arbeid
• HSF1002 Kommunikasjon og samhandling
• HSF1003 Yrkesutøvelse
• HSF1005 Tverrfaglig eksamen