HMS kurs - opplæring i sikker bruk av ATV (4- og 6-hjulinger)Kursarrangør: NMC Active AS
Sted: Aspelund
          Troms, Lenvik / Finnsnes
Kursadresse: 9300 Finnsnes
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon

Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr §10 kreves det at arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt opplæring og instruksjon om sikker bruk av arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med, dersom det kan medføre særlig fare for skade på liv å helse.

Vi som jobber med dette har lang erfaring med slik opplæring, da vi har levert slike kurs siden 1985, de siste årene i samarbeid med Nord-Norsk Trafikksenter A/S på Aspelund ved Finnsnes.

Kursinnhold:
• Krav for bruk av terrenggående arbeidsmaskiner
• Lover, regler og bestemmelser
• Hjemmel til bruk i arbeid
• Personlig sikkerhet
• Bekledning og utstyr
• Kjøretøyets oppbygging og virkemåte
• Periodisk og daglig kontroll og enkelt vedlikehold
• Praktisk kjøretrening
• Kjøreteknikk- Veltefaren-Sikkerhetsprosedyrer

Opp gjennom årene har kurset kunder innen Tele, Kraftselskaper, Politi, Forsvaret (norske og utenlandske avd.) med mer som har arbeidstakere som bruker slike kjøretøy i sitt arbeid.

Referanse: Kan oppgis ved henvendelse til oss

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker HMS kurs - opplæring i sikker bruk av ATV (4- og 6-hjulinger)