HMS for ledereKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Akershus
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.500

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet. Undervisningen blir veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Kursinnhold:
• Ansvar, plikt, lovtolkning for aktører i HMS-arbeidet
• Krav til arbeidsmiljø
• Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder, det systematiske HMS-arbeidet
• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
• Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS

Målgruppe for kurset:
Ledere

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.

Eksamen / sertifisering:
Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt.