Gass-sikkerhetskurs K019 - Norsk / engelsk - nettkursKursarrangør: Tag Bygg AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 30 minutter
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr gass-sikkerhetskurs. Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gas sikkerhet. Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter.

Innhold:
• Gass i ulike faser
• Merking
• Leveringsformer
• Lagring og bruk av flytende gasser
• Temperaturer og trykk
• Lagring, håndtering og bruk av gassflasker
• Faremomenter og gasser
• Bruk av verneutstyr
• Lover og regler
• Sikkerhetstiltak

Målgruppe:
Alle som jobber med, eller i nærheten av gass

Språk:
• Norsk
• Engelsk

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Vi er meget fornøyd

Bendler Bygg AS bruker Tag Bydd AS ved Tadeusz Grabowski som vår rådgiver og kontrollør ved oppføring Haki stillas over fem meter. Vi har også brukt ham som instruktør når vi har kurset våre ansatte i montering av stillas opp til 9 meter. Bendler Bygg AS er meget fornøyd med Tag Bygg AS. Grabowski er dyktig, nøyaktig og har fokus på sikkerhet. Vi er trygge på at vi oppfyller myndighetskravene til stillasmontering når vi bruker Tag Bygg AS.
- David Bendler - Daglig Leder, Bendler Bygg AS

Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige
Mitt firma har gjennomført flere kurs hos TAG BYGG AS og erfaringene har kun vært gode. Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige kursholdere, som kan anbefales.
- Øyvind Jansen - Øyvind Jansen AS

Vil fortsette å bruke Tagg Bygg AS
Vi har benyttet Tagg Bygg AS til å kurse våre ansatte tidligere, og vi anser Tag Bygg AS v/ Tadeusz Grabowski som en ryddig og profesjonell aktør som tilfredsstiller våre behov. Steen Lund AS og Ditt Mannskap AS vil fortsette bruke Tagg bygg AS ved senere anledninger da vi er godt fornøyd med produktet de leverer.
- Slawomir Sordyl - Avdelings leder, Steen Lund AS

Er veldig fornøyd!
Jeg trengte lift kurs til malere og det hastet! TAG BYGG AS ordnet dette raskt og effektivt for mer, er veldig fornøyd :)
- Petter Nygaard- Avdelingsleder, Stor Oslo A-Personell

Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige
Mitt firma har gjennomført flere kurs hos TAG BYGG AS og erfaringene har kun vært gode. Kunnskapsrike, pålitelige, løsningsorienterte og hyggelige kursholdere, som kan anbefales.
- Øyvind Jansen - Øyvind Jansen AS