Førstehjelpskurs for skolerKursarrangør: Ditt barns førstehelp
Sted: Oslo
Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: 5.500

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Vi har fokus på hva som kan oppstå på skolen og i skolegården. Hva ansatte skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det.

Det kommer alltid en førstehjelpsinstruktør med sykepleierutdanning og holder førstehjelpskurs for dere. Vi er spesialiserte på barn og har lang erfaring med å holde kurs for skoler. Dette har gjort at vi har stor kompetanse i forhold til hva skoler trenger av kunnskap og praktiske øvelser. Vi har fokus på at «øvelse gjør mester» derfor mye praktiske caser og mange dukker.

Vi er opptatt av at de ansatte på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med en kollega eller hjemme med en ektefelle / familiemedlem derfor dekker dette kurset også førstehjelp rettet mot voksne i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag, bevissthetstap og HLR.

Kursinnhold:
• Hva er det viktigste i førstehjelp
• Betydningen av 113
• Hva gjør barn livløse
• Akutte tilstander / sykdommer hos barn: Hjernehinnebetennelse, allergi, epilepsi, diabetes.
• Akutte tilstander hos voksen: Hjerteinfarkt og hjerneslag
• Sideleie (Praktisk)
• Hjerte-lunge redning (junior og voksen) (praktisk)
• Fremmedlegeme i hals (teori og praktisk)
• Forgiftninger
• Skader (brudd, blødninger, småskader,øyeskyll , skader i munn, hodeskader)
• Caser: Personalet blir delt opp i grupper, hvor de øver på caser fra teoridelen (praktisk)
• Brannskader
• Utdeling av kursbevis

Casene i kurset er veldig populære der blir de ansatte delt inn i grupper, her skal de løse praktiske oppgaver og lære seg fordeling av oppgaver. Hvem ringer 113, hvem skal ta vare på de andre barna og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Dette er rollespill som de ansatte på skolene sier de lærer mye av.

Målgruppe:
Barnehager, skoler, bedrifter, foreldre

Antall:
• Opptil 20 deltagere. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Et teoristerkt og praktisk rettet førstehjelpskurs
• giftinformasjonsplakat
• Hefter om forgiftning sopp/planter
• Kursbevis

Eksamen / sertifisering

Alle får kursbevis etter endt kurs

Uttalelser

Vi var svært fornøyd med førstehjelpskurset fra Ditt barn førstehjelp, alle skoler burde ha tatt dette kurset.
- Bragernes skole, Drammen