Førerkort snøscooter - klasse SKursarrangør: Karasjok Kjøreskole
Sted: Lakselv
          Finnmark, Porsanger
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr førerkort snøscooter - klasse S. Føreropplæringen for snøscooter (beltemotorsykkel) følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at du skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at du får et godt utbytte av undervisningen på hvert trinn.

Innhold:
Målene for de forskjellige trinnene er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvingskjøring, men i klasse S er det jo store begrensinger i hvor du har lov til å øvingskjøre. Det er eller vil straks bli vedtatt seks områder for obligatorisk øvingskjøring i klasse S. I tillegg kan det øvingskjøres på særskilte baner og på andre lovlige områder som ikke defineres som utmark. Kommunen og fylkesmannen kan gi nærmere informasjon om hvor du kan kjøre.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker førerkort snøscooter - klasse S

Vis flere tilsvarende kurs: