Financial Risk Management - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr nettbasert kurs i Financial Risk Management. Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå. Ledere med ansvar for finans forventes å ha relevant kunnskap om prinsipper og metoder for finansiell risikostyring.

Innhold:
Regnskapsavleggelse betraktes i dag som mindre viktig enn ferdigheter i finansiell beslutningstaking. Labiliteten i finans- og råvaremarkedene viser tydelig at bedriftene står overfor risiko. Målet med finansiell risikostyring er å analysere, kontrollere og om nødvendig redusere denne risikoen til et akseptabelt nivå. Dette er et viktig aspekt ved finansstyringen og et som utøverne i økende grad tar i bruk. Emnet tar sikte på å integrere risikostyring i finansiell teori og praksis.

Dette emnet består av følgende tema:
• Risiko og ledelsen i bedriften
• Markedene
• Markedsmekanismer og effektivitet
• Renterisiko
• Valutarisiko
• Risiko knyttet til egenkapital og råvarepriser
• Aktivaprisenes atferd
• Risikovurdering
• Kontrollere risiko
• Kvantifisere finansiell risiko
• Finansielle metoder for måling av risiko
• Kvalitative tilnærminger til risikovurdering

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Emnet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hvordan du skal jobbe med emnet til enhver tid. Det er ingen begrensning på hvor lang tid du kan bruke på et emne, du vil derfor ha tilgang til emnet helt til du har fullført og bestått eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i Financial Risk Management

Opptakskrav:
Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse.
For å få opptak gjennom realkompetanse må følgende dokumenteres:
• 25 år eller mer i løpet av opptaksåret
• 5 års arbeidserfaring eller mer

Kursmateriell:
Elektronisk pensum er inkludert i emneavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer, kan du selv bestille dette direkte fra EBS via email.

Eksamen / sertifisering:
Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperiode i året; Major diets og Minor diets. Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i major periodene. I minor periodene tilbys eksamen kun i Oslo.

OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS. Det er en 3-timers skriftlig eksamen som avholdes på engelsk.