Engelsk - Vg1 studieforberedende utdanningsprogram - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 5390

Dette kurset gir deg kunnskap innen engelsk på videregående skole og inngår i generell studiekompetanse. Nettkurset er basert på læreplanen i engelsk, og tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Engelsk Vg1 inngår i generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg følgende emner:
1 - Language learning
2 - Communication
3 - Culture, society and literature

Kurset er delt opp i 5 studieenheter

Hver studieenhet består av:
• Kompetansemål
• Tekst/lenker til mer info om kompetansemålet
• Bloggoppgaver, skriving av egen blogg samt kommentere andres
• Innsendingsoppgaver som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Engelsk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Ann Michaelsen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Det er ikke nødvendig å kjøpe lærebok, men elevene må selv skaffe en av romanene som anbefales i kurset.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.