Eiendomsforvaltning - Gårdeieransvar - nettstudietKursarrangør: Senter for Eiendomsfag
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det måtte passe deg
Pris: 6.250

Vi tilbyr kurs i Eiendomsforvaltning - Gårdeieransvar - nettstudiet. Som eier av bebygd eiendom har du automatisk et juridisk ansvar som ligger til eierrollen, og som i liten grad kan delegeres til andre.

Disse ansvarsforholdene er det påkrevet at du som gårdeier forholder deg aktivt til, både for å ivareta dine forpliktelser overfor omverden samt din egen organisasjon – inkludert ditt styre.

For å lette tilgangen til denne vesentlige eierkompetansen har vi skreddersydd et fleksibelt e-læringsprogram som dekker de viktigste forholdene du som gårdeier må kjenne til.

Hva lærer jeg?
Denne modulserien omhandler sentrale plikter, ansvarsforhold og risikofaktorer man har som eier av fast eiendom. Vi ser også nærmere på konsekvensene av at plikter ikke overholdes og at risikoelementer slår til.

Kjernen i det som utgjør gårdeieransvaret er det ansvaret som følger av politivedtektene for sikkerhet. Men gårdeieransvaret går videre enn dette og rommer flere ansvarsrelasjoner, slik som ansvaret overfor det offentlige, kontraktsparter, naboer og andre tredje parter.

Kursets innhold:
Følgende temaer vil gjennomgås:
• Grunneieransvar
• Byggherreansvar
• Naboansvar
• Ansvaret for faremomenter
• Ansvaret for overholdelse av bygningstekniske krav
• Ansvaret for virksomheten i eiendommen
• Konsekvenser ved brudd på gårdeieransvaret

Dette får du:
• Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
• Vårt Executive Summary om verdivurdering av næringseiendom, som oppsummerer og fremhever noe av det viktigste læringsutbyttet
• Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
• Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
• Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
• 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?
Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten..