Kreativitet i læringKursarrangør: Musikkpedagogikk.no
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

For å lykkes i verden i dag, og forme morgendagen, må elevene utnytte det kreative potensialet sitt. Kreative ferdigheter hjelper elevene med å til å løse problemer, kommunisere og samarbeide. De utforsker og eksperimenterer. De uttrykker seg og finner sin egen unike stemme.

Og de tar med seg disse ferdighetene inn i alt de gjør i og utenfor skolen.

Alle kan tenke kreativt (Everyone Can Create) er tittelen på et opplegg Apple har utarbeidet for kreativ bruk av teknologi i skolen. Det består blant annet av 6 gratis guider. Fire av disse kan brukes av lærere og elever for å lære å bruke iPad kreativt til læring i alle fag, og inneholder samtidig mange gode prosjektidéer. De to siste er lærerveiledninger med ideer om hvordan lærere kan inkludere disse ferdighetene i alle fag.

På dette kurset ser vi på hvordan kreativ tenkning bidrar til dybdelæring i alle fag og vi jobber med guidene slik at du blir klar for å sette i gang med elevene. Du får:

• Nye innspill til bruk av iPad i undervisningen
• Øvd på hvordan du kan bruke apper kreativt
• Diskusjoner knyttet til kreativitet og dybdelæring

Hvem kan delta?
Lærere, skoleledere eller andre med interesse for kreativitet i læring.

Praktisk info:
• Kursholder: Eldar Skjørten
• Varighet/omfang: Kan tilpasses
• Kursvarianten er knyttet til bruk av iPad. Foredrag kan holde uavhengig av teknologi.
• Kan også tilbys i samarbeid med Apple Norge

Kurs/webinar/foredrag kan holdes for en kommune, på en enkelt skole eller i andre sammenhenger. Dette kan tilpasses ulike gruppestørrelser, fra workshop med noen få lærere til foredrag for en større forsamling i kommunen.