Digitale ressurser, læring og undervisning - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr kurs i digitale ressurser, læring og undervisning. Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i skole og arbeidsliv og hvilke utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer.

Beskrivelse:
Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Sentrale temaer er bruken av digitale ressurser i utdanningssektoren. Hva kjennetegner læring og undervisning der denne typen ressurser blir tatt i bruk? Hvilke anvendelser finner vi i arbeidslivet? Hvordan kan digitale ressurser bli designet for å støtte et godt læringsutbytte i utdanning og arbeidsliv?

Vi skal se på utbredelsen og bruken av ulike typer digitale ressurser, dominerende forskningsperspektiver, og viktige aspekter det er verdt å vurdere når denne typen av ressurser skal benyttes i undervisning og opplæring.

Digitale ressurser, læring og undervisning består av følgende temaer:
• Status for bruk av digitale ressurser i utdanning nasjonalt og internasjonalt
• Digital kompetanse i arbeidsliv og museer
• Design av digitale ressurser i læring og undervisning


Etter endt emne skal du kunne:

Kunnskap:
• Redegjøre for sentrale temaer og status om bruk av digitale ressurser i utdanning nasjonalt og internasjonalt
• Greie ut om digital kompetanse i arbeidsliv og museumsomgivelser
• Kjenne til sentral forskningslitteratur om design av digitale ressurser i læring og undervisning

Ferdigheter:
• Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger når der gjelder digitale ressurser, læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv.
• Gjenkjenne hvor i en implementeringsprosess en virksomhet er, enten det er i utdanning eller arbeidsliv, og bidra til å identifisere tiltak for å styrke videre utvikling først og fremst pedagogisk, men også med mulighet for å gi innspill til videre design av digitale ressurser.

Generell kompetanse:
• Trekke ut hovedinnholdet i ulike fagtekster i bokform, vitenskapelige artikler eller rapporter
• Koble empiriske funn og relevante teorier med hverdagserfaringer, og visa versa


Gjennomføring:
Emnet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamensform