Digital Markedsføring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

Innhold:
Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon.

Deretter må bedriften vite hvilke digitale løsninger som eksisterer, hvordan de fungerer, og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Generelt kan vi si at digital markedsføring er en kanalstrategi i den forstand at vi i hovedsak konsentrerer oss om distribusjon og kommunikasjon. I dette kurset tar vi for oss digital kommunikasjon. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om:
• Betydningen av teknologi i markedskommunikasjon
• Sammenhengen mellom virksomhetens strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer
• De viktigste aktivitetene innen digital markedskommunikasjon

Etter endt emne skal studenten kunne:
• Forstå elementer som skal inngå i en digital kampanje
• Kjenne til teknikker og verktøy for effektmålinger

Etter endt emne skal studenten være i stand til å:
• Være med på å utforme en digital kampanje
• Evaluere effekten av en digital kampanje

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen