Datakort modul 3 og 4 - Word og ExcelKursarrangør: Office Pakken
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 2 uker
Pris: fra 2.000

Stadig flere bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap? Datakortet oppnår man ved å gjennomføre tester og derigjennom blir man kvalifisert som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for "European Computer Driving Licencse" eller ECDL.

Datakortet er delt inn i 7 moduler, og i løpet av datakortstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og kan teste deg selv for å se om du har kunnskaper nok til å ta de sertifiserende testene for hver modul.

Mål med kurset:
Deltakeren skal kvalifiseres for de sertifiserende testene innen de 2 Datakortmodulene og etter avsluttet kurs kunne jobbe smartere og mer effektivt.

Kurset Datakortet Modul 3-4 tar for seg:

• Microsoft Word
• Microsoft Excel

(VI kan tilrettelegge de forskjellige modulene etter deltakerens ønske også.)

Gjennomføring: Kurset gjennomføres ved bruk av Internett, og er helt fra starten av interaktivt – dvs. at deltaker(ne) tar i bruk datamaskinen fra dag 1 og får oppgaver de må gjøre selv og ikke bare følge med på teorien. Videre inneholder kurset tekst, bilder, små tester og oppgaver hele veien for å følge med på progresjonen til den enkelte. Et enkelt, fleksibelt og tilpasset kurs.

Her er en oversikt over aktører vi har levert kurs til:
- NAV (flere avdelinger i Viken og resten av landet)
- Skedsmo Kommune
- Lørenskog kommune
- Ski kommune
- Halden kommune
- Kristiansand kommune
- Oslo Universitetssykehus
- Diakonhjemmet Sykehus
- Oslomet
- Orkla
- Munch Museet
- Gilde
- Strømmen Videregåendeskole
- Frelsesarmeen
Og mange flere.

Vi tilbyr også flere moduler som man kan ta i tillegg til de standard office programmene:
Microsoft Office programmer:
- Modul 1: IT-forståelse
- Modul 2: Windows 10/MacOS
- Modul 5: PowerPoint
- Modul 6: Outlook
- Modul 7: Teams
- Modul 8: Onenote
- Modul 9: Access
- Modul 10: OneDrive
- Modul 11: Office 365
Google tjenester:
- Modul 12: Docs
- Modul 13: Drive
- Modul 14: Gmail
- Modul 15: Calendar
- Modul 16: Chrome
- Modul 17: Forms
- Modul 18: Sheets
- Modul 19: Slides
Andre programmer:
- Modul 20: Zoom
- Modul 21: Salesforce

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker datakortet.

Dersom du er medlem i en fagforening, kan du ha rett på å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette!

Kursmateriell

Deltagerne må ha med egen datamaskin

Eksamen / sertifisering

Deltagerne får kursbevis etter endt kurs

Sertifiserende tester:
Etter avsluttet selvstudium vil man kunne avlegge sertifiserende tester on-line hos et godkjent testsenter.