D6 Dekksoffiser klasse 6 - bedrifter og større grupperKursarrangør: Waypoint Maritime
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 uker
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i D6 dekksoffiser for bedrifter og større grupper. Dekksoffiser klasse 6 er det sertifikatet skipsfører må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8-24 meter i fartsområde «liten kystfart eller mindre», som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøysinstruks.

Vi tilbyr D6 kurs for bedrifter og større grupper. Dekksoffiser klasse 6 er det sertifikatet skipsfører må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8-24 meter i fartsområde «liten kystfart eller mindre», som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøysinstruks.

Innhold:
Kurset er en kombinasjon av nettkurs og samlingsbasert klasseromsundervisning, og består av 110 skoletimer med undervisning. Kurset dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å søke ut sertifikatet. Kurset arrangeres vanligvis over 2 uker på dagtid. Andre løsninger er også aktuelle på forespørsel. For bedrifter og andre større grupper blir kurset avholdt direkte hos dere.

Kurset består av følgende fag:
• Navigasjon
• Stabilitet
• Operasjonell ledelse
• Teknologi / motorlære
• Praktisk læring

Tilleggsopplysninger:
Kompetansekrav til radiooperatører stilles uavhengig av D6 og må tilfredsstilles etter «forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger (955)»

Kompetansekrav D6 medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 i disse fartsområdene.

Med mobile simulatorer tilbyr vi landsdekkende kurs i nye og eksisterende sertifikatkrav. Med bakgrunn i våre godkjenninger som kurs- og kompetansesenter kan rederiet være sikker på at alt personell vil bli tilegnet den nødvendige kompetanse eller høyere som kreves av læreplan utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Waypoint Maritime er sertifisert av DNV-GL.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter og større grupper

Forkunnskaper:
• Deltagelse forutsetter gjennomføring av nettkurs

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer alle teoretiske fag inkl. eksamener og obligatoriske praksistimer ombord på fartøy