D5LA-Fritidsskipper - med praksisturKursarrangør: Baatskolen POSEIDON
Sted: Kveldskurs i Stavanger eller etter avtale
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: www.smbf.no (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 13.700

Vi tilbyr båtførerkurs i Fritidsskipper D5LA med praksistur. Kurset omfatter langt mer enn den astronomiske navigasjonen som man av og til legger i navnet. Det dekker også konvensjonell navigasjon, oseanografi, meteorologi, lover og regler med vekt på stoff som man kan ha nytte av på oversjøisk seil

Teori og praksis kombineres:
Det spesielle med vårt kurs er at en stor del av tiden tilbringes underveis med POSEIDON II . Hvis været tillater går vi til havs, og hvis vi holder oss langs kysten blir det en solid øvelse i instrumentnavigasjon og nattseilas. Man lærer aldri bedre enn når teorien kan kombineres med reell navigasjon og seilas!

Kurset til D5LA forutsetter at man har fullført undervisningen til D5L og kurset bygger videre på pensum derfra. Sertifikatet D5LA gir rett til å være fører eller styrmann på fritidsbåter med inntil 24 meter skroglengde i utvidet fartsområde "World Wide". Dette er kurset for dem som leier båt i Middelhavet eller Karibien - eller som planlegger jordomseiling på egen kjøl.

Slik som Baatskolen POSEIDON har utviklet D5LA-kurset blir det mye arbeid med å løse oppgaver: dette gjøres best i små grupper, man lærer av hverandre og har gjensidig fordel av samarbeidet.

Kursinnhold:
Ved introduksjon av GPS´en ble alt annet plutselig ´gammeldags´. Vi kan imidlertid ikke tillate oss å stole på et sårbart teknisk system underlagt politisk kontroll. For større overseilinger er det fortsatt viktig å beherske det mest elementære innen konvensjonell astronomisk navigasjon. I kurset for D5LA bruker vi ca 20 timer på dette fagfeltet – deretter er det opp til den enkelte å holde ferdighetene ved like.

Kurset for D5LA skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne bestemme sin posisjon også den dagen GPS´en ikke virker. Da er det gamle kunster, med solhøyde, klokke og almanakk som kommer til heder og verdighet. Her er sekstanten det viktigste hjelpemiddel og i løpet av kurset blir det rikelig anledning til å øve seg med sekstanten både på land og på et slingrende dekk. Skolen har et utvalg av presisjonssekstanter som kursdeltagerne får benytte til øvelsene, men om noen skulle ha egen sekstant er det selvfølgelig bare flott om man tar den med.

Lang praksistur:
I kurset for D5LA lager vi mindre grupper og tar praksisturer på 30 timer. Da får vi tid til å "sette vakter", vi slipper kanskje å se land på en stund - og er været såpass at vi ser noen himmellegemer så bruker vi dem til å fortelle hvor vi befinner oss. Mellom vaktene i styrehuset arbeides det med oppgaver for å få den rette kombinasjonen av teori og praksis.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å lære mer om de ekstra utfordringer man står overfor ved føring av fritidsbåt "på de syv hav".

Her går vi gjennom både grunnleggende astronomisk navigasjon og en del fag som meteorologi, oceanografi, inn- og utsjekk, forsikring og annet som er kjekt å vite for seriøse båtfolk.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer bøker, materiell, praksistur og eksamensgebyr

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Se gjesteboken på våre hjemmesider