Byggherreforskriften - nettkurs (SHA-koordinator)Kursarrangør: Holte Academy
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.990

Vi tilbyr kurs i byggherreforskriften som nettkurs. Bli kjent med byggherreforskriften. Dette er et viktig kurs for deg som har en sentral rolle i forhold til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i bygg-og anleggsprosjekter.

Kursinnhold:
• Byggherreforskriften i prosjekter
• Innføring i byggherreforskriften
• Byggherrens plikter
• Prosjekterendes plikter
• Utførendes plikter
• Straff

Få en god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene i ditt prosjekt. I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 ansvar for at arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsbransjen har vist seg spesielt risikofylt.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Hovedmålet med byggherreforskriften er økt arbeidervern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen, og fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i alle faser av et prosjekt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker.

Vårt e-læringskurs vil gi deg en god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene i ditt prosjekt.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for prosjektdeltakere, prosjektledere, og andre som trenger å lære om Byggherreforskriften.