Brannvernleder kurs 1 - webinarKursarrangør: Norsk brannvernforening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 3.900
Neste kurs: 06.09.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1 som webinar. Som brannvernleder har du ansvar for å ivareta brannsikkerheten i bygget. Noen av brannvernleders oppgaver er å sørge for at rømningsveier og branndører fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg.

I tillegg stilles det krav til dokumentasjon av forebyggende arbeid. Vårt brannvernkurs går over to dager, og lærer deg hvilke krav som stilles til tekniske og organisatoriske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker og brannansvarlig har i forbindelse med brannsikkerhet.

Kursinnhold:
• Brannforebyggende arbeid
• Organisatoriske og tekniske tiltak
• Aktive og passive brannsikringstiltak
• Brannårsaker og brannutvikling
• Slokkemidler - fordeler og begrensning
• Evakuering og evalueringsrutiner
• Branninstruks- og rutiner
• Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
• Krav til eier og brukere av byggverk
• Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
• Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i virksomheten
• Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal dokumenteres
• Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om det er i samsvar med godkjenningen
• Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
• Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
• Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike bruksområdene de har

Målgruppe for kurset:
Kurset passer både for brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kursbevis