Biologi 2 - nettkursKursarrangør: Sonans Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 14 mnd tilgang
Pris: 10.500

Vi tilbyr kurs i Biologi 2 som nettkurs. Biologi 2 er lurt å ta hvis du skal studere helsefag. Dessuten er det både spennende og nyttig, og pensumet fornyes i takt med moderne forskning. Ta faget når du vil på nett.

Innhold:
Du lærer hvordan livsprosessene på jorda fungerer, både over korte og lengre tidsperioder. Og du vil dykke ned i emner som økologi, energiomsetning, genetikk, genteknologi, evolusjon og menneskelig påvirkning. I Biologi 2 får du blant annet kjennskap til miljøutfordringer og etiske problemstillinger knyttet til biologisk arbeid. Hvordan får egentlig alt som lever energi, og hvordan omsettes den?

Vi ser nærmere på oppbygnings og nedbrytningsprosesser i fotosyntese og celleånding. I temaet økologi, skal du lære om hva som regulerer og påvirker populasjonen i et økosystem. En av påvirkningsfaktorene er menneskeskapt forurensning. Ved å se på oppbygningen av DNA-molekylet, lærer du om arv og hvordan genetiske mutasjoner oppstår. I temaet evolusjon får du se på hvordan nye arter oppstår og hvordan genetisk variasjon kan endre seg.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i Biologi 2 som nettkurs

Forkunnskaper:
• Det er ikke noe krav, men en fordel, at du har fullført Biologi 1 først, eller tar det samtidig

Eksamen / sertifisering:
1 skriftlig og 1 muntlig-praktisk eksamen