Bedriftstilpasset brannvernkursSted: Vi kommer til din bedrift
          Vest-Agder
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Bedriftstilpasset brannvernkurs er kundetilpasset og som vi tilrettelegger for i det konkrete oppdrag. I forkant går vi inn i aktuell virksomhet og i samarbeide med kunden, planlegger hvilket forhold og temaer kurset skal inneholde. På denne måten tilpasses slike brannvernkurs kundens behov.

Bedriftstilpasset brannvernkurs bygger på myndighetssatte krav. I hht Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 3-3 stilles følgende krav om brannvernopplæring og brannøvelser ifor særskilte brannobjekter:

"I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid".

Kursmodell:
Brannvernlederkurs for større virksomheter:
Større virksomheter har tilsvarende større brannvernorgaisasjon. I samarbeide med kunden planlegger vi innehold i kurset og som tilrettelegges for virksomheten. Kurset legges opp som 1 dager kurs. Kurset arrangeres gjerne i kundes lokaliteter, eller i annet lokalitet etter avtale. RBS medarbeidere er kursforedragsholdere.

Brannvernkurs/-opplæring for ansatte og ledere:
2-delt kurs som inneholder en teoridel og en praktisk del med øvelser. Teoridel vil inneholde en brannteoridel og en del om omfatter virksomhetens rutiner ang. brannberedskap. Praktisk del tilpasser behov, kan være evakueringsøvelser, slokkeøvelser etc. etter hva som avtales.

Kurset arrangeres i kundens lokaler etter avtale. Kurs som varer fra ca. 2-3 timer eller mer, avhengig av avtalt omfang. RBS gjennomfører kurset, men det legges til grunn at personer i kundens brannvernorganisasjon engasjerer seg i prosessen etter avtale mellom RBS og kunden.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter