Bachelor i skuespillKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i skuespill. Du får praktisk og teoretisk undervisning og inspirasjon fra fagfolk som er aktive i bransjen. Gjennom studiet får du opplæring i skuespillerteknikker og -metoder, tale, stemmebruk, sang og bevegelsesfag.

Innhold:

I samarbeid med film- og teaterbransjen og studenter fra de andre studieprogrammene jobber du med prosjekter og i workshops. Hit hentes høyt profilerte gjestelærere fra inn- og utland. Tredje året velger du fordypning innen film, teater eller performance. Arbeidet du gjør her resulterer i visninger, filmer og forestillinger. Du får opplæring i skuespillerteknikker og -metoder, tale, stemmebruk, sang og bevegelsesfag.

I samarbeid med film- og teaterbransjen og studenter fra de andre studieprogrammene jobber du med prosjekter og i workshops. Hit hentes høyt profilerte gjestelærere fra inn- og utland. Tredje året velger du fordypning innen film, teater eller performance. Arbeidet du gjør her resulterer i visninger, filmer og forestillinger.

Dagens skuespiller er en multikunstner som henter impulser fra både eget og andres fagfelt. Derfor er teaterhistorie, kunsthistorie, samtidskultur og diskusjoner om kunstnerisk etikk og filosofi en viktig del av undervisningen. Vi vektlegger også moderne metoder og teknikker, i hovedsak Stanislavskij, men også Brecht, Grotowski, Michael Tsjekhov og Anne Bogarth’s Viewpoint.


Program:

1 år)
• Skuespillfag i praksis 1
• Bevegelse og dans 1
• Stemme, tale og sang 1
• Kunst-, teater og filmhistorie
• Skuespillfag i praksis 2
• Metode

2 år)
• Skuespillfag i praksis 3
• Bevegelse og dans 2
• Stemme, tale og sang 2
• Moderne kunsthistorie
• Skuespillfag i praksis 4
• Valgemne

3 år)
• Skuespillfag i praksis 5
• Bevegelse og dans 3
• Stemme, tale og sang 3
• Samtidskunst
• Bacheloroppgave
• Entreprenørskap


Utveksling:

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:
• Falmouth University, UK: Acting BA (Hons)
• University of the Arts, Finland: Theatre Academy, Finland: BA in Acting (Swedish)
• CNSAD, Paris: Exchange programme
• Toneelakademie Maastricht, Nederland: Exchange programme
• La Manufacture, Sveits: Haute école des arts de la scène

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i skuespill. Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve og et egenvurderingsskjema.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse