Bachelor i applied data science - nettstudieKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 år
Pris: 42.750 pr semester

Treårig bachelorprogram som fokuserer på å utvikle kompetansen og kunnskapen som kreves av en profesjonell data scientist.

Dataeksplosjonen
Vi lever i informasjonsalderen. Informasjon kommer fra alle kanter – poster på sosiale medier, online salg, klima og trafikksensorer, GPS, mobiltelefon, transportnettverk, industri, helsevesenet og the Internet of Things. Informasjon, eller data, blir generert i en konstant akselererende rate, av både mennesker og maskiner. IBM estimerer at det hver dag genereres 2,5 quintillioner bytes data hvorav 90 % er blitt produsert i løpet av de to siste årene alene!

Gjennom bachelorstudiet tilegner du deg det teoretiske grunnlaget som kreves for å jobbe som data scientist, og gode praktiske ferdigheter i anvendelsen av verktøy og teknikker innen feltet. Dette inkluderer databehandling, analyse og visualisering, programvareutvikling og utplassering, matematisk og statistisk analyse og kunstig intelligens og maskinlæring.

Strukturen av studiet
Det første året av studiet gir et bredt fundament og du får utvikle deg innen programmering, matematikk, nettverk og databehandling, research og prosjektledelse.

I det andre året videreutvikler du dine egenskaper innen programmering og programvareutvikling. Du utforsker statistikkverktøy og teknikker for dataanalyse, og utforske NoSQL datalagringsteknologi.

I det siste året får du mye praktisk erfaring i Big Data-analyse og datavisualisering, og utvikler applikasjoner ved hjelp av maskinlæringsprinsipper. Dette året har du muligheten til å utvikle områdespesifikk praktisk ekspertise, ved å utforske datakrav hos olje og gassindustrien, ingeniør- og informasjonsteknologi, eller samfunnsrelaterte sektorer innen regjering og helsevesenet.

Ved fullført grad har du oppnådd den teoretiske og praktiske kompetansen som kreves for å arbeide innen et bredt spekter av bransjer og organisasjoner, og være kvalifisert til å fortsette å utvikle din ekspertise gjennom videre studier på området.

Første studieår:
• Problem Based Learning and Research Methodologies
• Introduction to Information Security
• Professional Aspects of Computing
• Introduction to Programming
• Discrete Mathematics
• Network Principles
• Programming and Databases
• Studio project work

Andre studieår:
• Object Oriented Programming
• Operating File Systems
• NoSQL Databases
• Statistial Analysis Tools and Techniquies
• Professional Software Development
• Algorithms and Data Structures
• Studio project work

Tredje studieår:
• Final Year Project
• Big Data Analytics
• Data Visualisation
• Machine Learning
• Elective
• Elective

Electives:
• Smart Societies Health, Society and Media
• Smart Technologies: Computing, Telecommunications and Cyber Security
• Smart Industries: Oil, Gas and Engineering
• Natural Language Processing
• Cryptography and Steganography
• Incident Management
• Further Discrete Mathematics
• Pure Mathematics for Computing


Målgruppe for kurset:
Opptakskrav
Fullført og bestått treårig videregående opplæring.

Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse, som angitt i opptaksreglementet.

For opptak til bachelorstudiet digital etterforskning kreves matematikk R1 (2MX). Dersom du ikke har dette fra før, kan du ta et nettbasert kurs som Noroff Høyskole tilbyr helt gratis.