Bachelor i administrasjon og ledelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Pris: Ta kontakt

Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.

Beskrivelse:
I dag er det mer enn 290.000 virksomheter i Norge med 1 - 19 ansatte. Det er svært mange ledere og mellomledere i små- eller mellomstore virksomheter og det er få studieprogram som retter seg mot denne lederrollen. Studiet er derfor utviklet spesielt med fokus på kunnskap og verktøy du trenger for å gjøre en god jobb som leder med personalansvar i denne type virksomheter.

Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium med stor valgfrihet. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over 6 år, men du kan velge å gjennomføre i et annet tempo. Kjernefagene utgjør 90 studiepoeng. Studiet er lagt opp med en tydelig anbefalt progresjon de tre første årene. Målsetningen er å gi en bredde innen økonomisk-administrative fag som grunnlag for å forstå bedriftenes verdiskapning. Studiet vil også gi dybdeforståelse innen fagområdene organisasjon og ledelse og metode.

Hele 90 studiepoeng er valgfag. Du kan velge fra hele porteføljen av nettstudier fra Høyskolen Kristiania (gjelder NOKUT-godkjente høyskoleemner). Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du søke innpass/fritak for inntil 120 studiepoeng. Det kan søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom du har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.


Kursvalg:

Bachelorstudiet er bygd opp følgende måte:

1. Kjernefag (90 studiepoeng)
Organisasjon og ledelse
• 6304 Organisasjon og ledelse
• 6104 Forhandling og påvirkning
• 6302 Strategisk HR
• 6325 Operativ personalledelse
• 6305 Rekruttering

Metode:
• 6277 Akademisk lesing og skriving
• 6020 Kvantitativ metode
• 6021 Kvalitativ metode

Økonomisk-administrative fag:
• 6324 Bedriftsøkonomi
• 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning
• 6327 Innføring i strategi
• 6014 Markedsføring

Tilleggsinformasjon:
• 6014 Markedsføring, 6324 Bedriftsøkonomi, 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning, 6327 Innføring i strategi og 6104 Forhandling og påvirkning kan tas i valgfri rekkefølge.
• 6277 Akademisk skriving og lesing bør tas før 6020 Metode 1: Kvantitativ metode og 6021 Metode 2: Kvalitativ metode. OBS! 6021 Metode 2: Kvalitativ metode lanseres i løpet av 2020. Nåværende metodeemne, 6089 Samfunnsvitenskapelig metode tilsvarer 6021 og kan benyttes som kjernefag.
• 6304 Organisasjon og ledelse bør tas før 6302 Strategisk HR, 6325 Operativ personalledelse og 6305 Rekruttering.


2. Valgfag (90 studiepoeng)

I tillegg til kjernefagene må du ta valgfag som tilsammen gir deg 90 studiepoeng. Nedenfor er valgfagene som tilbys ved Høyskolen Kristiania gruppert slik at det blir enkelt for deg å velge ytterligere fordypning innenfor relevante fagområder.

Ønsker du å gå videre med masterstudier, anbefaler vi at du velger kurset 5314 Bacheloroppgave i administrasjon og ledelse som et av valgfagene (lanseres i 2020). Det er også mulig å skreddersy studiet ved å sette sammen valgemner slik at de tilfredsstiller kravene til opptak på ønsket masterprogram.

Følgende emner kan inngå som kjernefag i ny studiemodell:
• 6089 Samfunnsvitenskapelig metode: Emnet tilsvarer det nye emnet 6021 Metode 2: Kvalitativ metode. 6021 lanseres i løpet av 2020.
• 6321 Statistikk for økonomer / 6050 Statistikk 1 + 2: Emnene tilsvarer 6020 Metode 2: Kvantitativ metode.
• 6019 Bedriftsøkonomi / 6001 Innføring i bedriftsøkonomi: Emnene tilsvarer 6324 Bedriftsøkonomi.

Merk at emnene over ikke kan benyttes som valgfag når de benyttes som kjernefag i bachelorgraden.

Er du interessert i sponsing og eventledelse som fag?
Da har du muligheten til å velge høyskolens samlingsbaserte videreutdanning i sponsing og eventledelse som valgfag i denne bachelorgraden. Utdanningen består av fire emner på tilsammen 30 studiepoeng som viser hvordan verdier kan skapes for et individ, for en organisasjon internt, et sponsorobjekt og et sponsormerke.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Pensum:
Du finner pensumliste til hvert enkelt kurs som inngår i Bachelor i administrasjon og ledelse i emnets emnebeskrivelse. Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset, og står selvfølgelig fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil.

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.