Bachelor i administrasjon og ledelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Pris: Ta kontakt

Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium og er en generell utdanning som du kan benytte deg av i de fleste bransjer. Studiet er fleksibelt i fagsammensetning og ved gjennomføring.

Beskrivelse:
Du kan selv velge fagområder du ønsker å spesialisere deg innenfor, for eksempel markedsføring og / eller økonomi. I tillegg gir graden deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon, forretningsdrift og ledelse. Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper innen det økonomisk-administrative fagområdet i bred forstand.

Hovedtyngden ligger på fagområdene organisasjon og ledelse, men det er også lagt opp til at du skal kunne fordype deg, og få solide kunnskaper, i bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, HR, markedsføring og / eller flere andre fagområder.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.


Kursvalg:

Bachelorstudiet er bygd opp følgende måte:
1. Kjernefag (30 studiepoeng)
• Innføring i bedriftsøkonomi
• Metode - kvanitativ del (Statistikk 1 + 2)
• Samfunnsvitenskapelig metode
• Valgfritt kjernefag innenfor organisasjon- og ledelsesteori. Velg ett av fagene 6300, 6317, 6304 og 6055.

2. Spesialiseringer (velg 2 spesialiseringer á 30 studiepoeng):
Du kan velge mellom følgende spesialiseringer:
• Regnskap (krever forkunnskaper)
• HRM og personalledelse
• Key Account Management
• Markedsføring og merkebygging
• Prosjektledelse
• Strategi og ledelse

3. Valgfag:
I tillegg til kjernefagene og spesialiseringene må du ta valgfag som tilsammen gir deg 90 studiepoeng. Se liste over kurs nedenfor. Dersom du velger HRM og personalledelse som spesialisering kan du bruke 6301 som kjernefag.

Målgruppe for kurset

Bachelor i administrasjon og ledelse passer for deg som ønsker formell kompetanse, og som søker stor grad av fleksibilitet i fagsammensetning og gjennomføring.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.