BUsT (barne- og ungdomsteater)Kursarrangør: Ullensaker kulturskole
Sted: Akershus, Ullensaker
Akershus
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning

Kulturskolen har et omfattende teatertilbud. BUsT (barne- og ungdomsteater)øg Videregående teatertilbud. Det gis tilbud i samarbeid med Romerike folkehøgskole om BUsT (barne- og ungdomsteater), der elevene i samarbeid med instruktørene lager små forestillinger.

BUsT (barne- og ungdomsteater):
Tilbudet starter i september, tar pause medio november og starter opp igjen i januar for å avsluttes med visninger på BUsTivalen første søndag i mars. På BUsT-tilbudet kreves ingen forkunnskaper, her kan alle søke og delta dersom det er plass.

Videregående teatertilbud:
Det gis også videregående tilbud, 5-7 klasse og fra 8 klasse - videregående skole. Dette er et tilbud til de med litt erfaring og som ønsker større utfordringer. Elevene fordyper seg i teaterteknikk, rolleanalyse, gjøglerteater, skyggeteater osv. Elevene deltar på forskjellige kulturskolearrangement, og det settes opp egen teaterforestilling i løpet av vårsemesteret der musikk- og dansetilbudet ved kulturskolen trekkes inn.

Målgruppe for kurset:
Nedre aldersgrense er 1. klasse for ordinære tilbud.

Ta kontakt for informasjon om påmelding, vilkår, priser, mm.