Avsenderkurs ADR kap 1.3 - OnlineKursarrangør: Safepac
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Åpen 24/7
Varighet: 3 time
Pris: 980

Avsenderkurs ADR kap 1.3 Kurslengde: ca 2.5 timer inkl. kontrollspørsmål. Via våre online-kurs kan du og din bedrift enkelt gå inn og fullføre den lovpålagte og dokumenterte opplæringen som kreves for personale som er involvert i transport av farlig gods og farlig avfall.

Målgruppe:
Opplæring i ADR 1.3 er obligatorisk for alle personer som inngår i en transportkjede som omfatter farlig gods. Alt fra emballasjehåndtering, merking/etikettering til sjåfører, lagerpersonale, lasting/lossing og dokumentskriving. Kurset anbefales også til arbeidsledere, verneombud, ledelse og innkjøpere av farlig gods-relatert materiale.
Formål: Hovedformålet er å øke kunnskap og forebygge ulykker.