Aktivitør vg2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 10.000

Vi tilbyr kurs i aktivitør vg2 som nettkurs. Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Kursets innhold er:
Felles programfag:
• Aktiviseringsfag
• Administrasjonsfag

Som aktivitør skal du legge til rette for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede. Aktivitetene kan for eksempel være husflids- og handverksaktiviteter, fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål. Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå bade fysisk, psykisk og intellektuelt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør er:
• Planlegge, lede, gjennomføre aktiviteter
• Vurdere og dokumentere aktiviteter
• Utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter

Fagprøven som praksiskandidat:
Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater - de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven. Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven. For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.

Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):
Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.

Lånekassen:
Lånekassen Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å få lån omgjort til stipend kreves det at deltaker avlegger privatisteksamen i samtlige fag som utgjør 4 eksamener eller avlegger den teoretiske prøven som inngår i fagprøven.

Er du organisert:
Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

Målgruppe for kurset

For deg som har design og håndverk vg1 eller formgivingsfag grunnkurs samt fellesfagene / allmennfagene fra vg1 og vg2 / grunnkurs og vk-1. Og deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer ikke lærebøker og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Det er i alt 3 innleveringer. 1 for hvert fag i tillegg til en tverrfaglig oppgave.

Vis flere tilsvarende kurs: